Size Değer Katan Hizmetler Sunar.

2000 Yılından bu yana müşterilerimize, Yatırım ve Yönetim danışmanlığı hizmetleri vermeyi sürdürmekteyiz. 16 yıldır çok sayıda müşterimize yatırım teşvikleri ilgili hizmetleri verdik. Çok sayıda müşterimize yönetim sistemleri kurulumu için danışmanlık hizmetleri verdik. ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 22000 Gıda güvenliği, ISO 50001 Enerji ve OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri kurulumu için danışmanlık ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere, müşterilerimizin üretimden satışa kadar bütün süreçlerinde gerek eğitim gerekse de danışmanlık çerçevesinde katma değer sağlayan destekler verdik. Temel prensibimiz, İşimizi iyi yapmak ve iyi işler yapmak olup, bu çerçevede en önemli kazanımımız memnun müşterilerimiz ve uzun soluklu kurmayı başardığımız ilişkilerimizdir. Bu hizmetlerimizin yanı sıra, ekibimizin üyelerinin uluslararası standartlarda yetkin Baş Denetçiler olmaları nedeniyle, çeşitli denetim kuruluşlarında kişisel olarak denetim hizmetleri verilmiş ve ülkemizin çok önemli sektörlerinde çok değerli şirketlerin ve kurumların çeşitli yönetim sistemlerinde belgelendirme denetimleri yapılarak belgelendirilmeleri ve bu aşamada da standart beklentilerine uygun olarak sürekli iyileştirme fırsatlarının da belirlenerek müşterilere katma değer sağlayan denetimler gerçekleştirilmiştir...Devamını Oku

Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2008

Her türlü üretim ve servis sağlayan kuruluş için, müşteri şartlarını sağlamaya yönelik, ürün ve proses odaklı etkin bir yönetim sistemidir. İyi uygulanan bir ISO 9001:2008 KYS, verimliliği arttıracak, yasal şartlar ve müşteri şartlarını karşılayacak ve kalite politikanızı belirleyerek kurumunuzun marka konumlandırılmasına olumlu etki edecektir.

ISO 14001:2004

Kuruluşların çevre ile ilişkisi doğal olarak var olan bir süreç olduğu gibi yasal şartlarla ve kuruluşun sosyal sorumluluk anlayışı ile de belirlidir. Yasal gerekler; kanun, yönetmelik ve benzeri mevzuatla belirlenmiş olup her bir kuruluşun faaliyetleri ile ilgili uyması gereken yükümlükler bulunmaktadır.

ISO 22000:2005

Gıda zincirinin her hangi bir noktasında yer alan kuruluşlara uygulanabilen, hijyen şatlarını karşılayan ve ürünün gıda zinciri boyunca son tüketiciye kadar gıda güvenliğini sağlamak üzere oluşturulmuş, güvenli gıdanın her aşamada izlenebilirliğini esas alan uluslar arası bir standarttır.

ISO 27001

Kuruluşların varlıkları içinde, ticari mallar ve demirbaşları olduğu gibi “Bilgi” de yer almaktadır. Özellikle çağımızda en değerli varlığın bilgi olduğu düşünülmelidir ve bilgi, kuruluşların faaliyetleri, hatta devamı için büyük önem taşır.