Liderlik ve Motivasyon Eğitimi

Yönetim Geliştirme Eğitimleri

Bu eğitimler, her kademedeki yöneticilerin ve yönetici adaylarının bilgi ve becerilerini geliştirerek yönetim fonksiyonunun etkinliğini artırmayı amaçlayan eğitimlerdir. Modern yöneticiliğin gerektirdiği temel fonksiyonlar, değişen stratejiler ve etkin yöneticilik için kullanılan araçlar tartışmalı ve uygulamalı olarak.....

Liderlik ve Motivasyon Eğitimi

KİMLER KATILMALI :

Katılımcıların yönetici veya yönetici adayı olarak yöneticilik ve liderlik becerilerini arttırmak, pratik hayattan alınmış örnekler ve liderlik teorilerinin gelişimi ışığında belli başlı liderlik niteliklerinin analizini yapmak. Katılımcıların mevcut yöneticilik profillerini belirleyerek bir gelişim planı hazırlatmak ve davranış değişimine yönlendirmektir.

KAPSAMI :

 • Yöneticilik - Liderlik ve Bireysel Gelişimin Önemi
 • Yöneticilik Liderlik Konusunda Değişik Yaklaşımlar ve Liderlik Tipleri
 • Klasik Yönetici (Instructor), Takım Yöneticisi (Coach) veya Yol Gösterici (Mentor) Olarak Lider
 • Katılımcıların Liderlik Yaklaşımları
 • Liderliğin Genel Kabul Görmüş İki Yönü
 • Liderliği Geliştirici ve Zayıflatıcı Tutum ve Davranışlar
 • Liderlik Envanterleri
 • Liderin Kullandığı Güçler
 • Liderlikte Etkili Olma ve Koşullara Uyabilme Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Yönetim Sürecindeki Etkileri
 • Durumsal Liderlik
 • Durumsal Liderlik Yaklaşımlarının Analizi
 • Delegasyon ve Liderlik
 • Delegasyon Modeli
 • Delegasyon Grup Çalışması
 • Liderlik ve Motivasyon
 • Temel Motivasyon Yöntemleri
 • Yönetici ve İletişim
 • Temel İletişim Becerileri
 • Empati
 • Empati ve Liderlik
 • Gelişim Planı Hazırlanması

SÜRESİ : 2 gün

Etkin Yöneticilik Grup Çalışması Eğitimiİlk Kademe Yöneticiler için Yönetim Becerileri Eğitimi