Sunum ve Rapor Yazma Teknikleri Eğitimi

İletişim Geliştirme Eğitimleri

Organizasyonel gelişim, şirket çalışanlarının bireysel gelişimleri ile yakından ilgilidir. Kişisel gelişim, organizasyonel gelişimi destekler ve güçlendirir. Kişisel Beceri ve İletişim Geliştirme Eğitimleri, bireylerin kendilerini tanımaları, sahip oldukları becerileri keşfetmelerini ve iletişim etkinliklerini geliştirmelerini amaçlar.....

Sunum ve Rapor Yazma Teknikleri Eğitimi

KİMLER KATILMALI :

Yöneticilerin rapor yazman ve sunum etkinliğini geliştirecek yöntemleri uygulamalı olarak irdelemektir.

KAPSAMI :
 • Etkili sunuş nedir ?
 • Kavramlar
 • Sunuşun unsurları
 • İletişim nedir ?
 • İletişim modeli
 • Kağıt katlama
 • İletişim çeşitleri
  • Sözel iletişim
  • Söze dayanmayan iletişim
 • Sözsüz ve mimiklere ifade etme uygulaması
 • Dinleme türleri
 • Aktif dinleme için kullanılan 14 teknik
 • Empati
 • Aşamalı empati sınıflandırılması
 • Sırt sırta- yüz yüze
 • Sunuma hazırlanırken sorulması gerekenler
 • Mükemmel bir sunuşcu
 • Sunuma hazırlık aşamaları
  • Amacın belirlenmesi
  • Planlamanın yapılması
  • Kullanılacak teknik donanımın tanınması
  • Dinleyiciler hakkında bilgi sahibi olunması
 • Sunumun hazırlanması
 • Destek öğeleri
 • Sunum hazırlama grup çalışması
 • Sunumlarda yapılmaması gerekenler
 • Hazırlık yapılması gereken konular
 • Sunum sırasında dikkat edilmesi gerekenler
 • Görsel- işitsel araçların izleyici önünde kullanılması
 • Hazırlanan konunun gruba sunumu
 • Neden rapor yazarız ?
 • Raporun şekil yapısı
 • Rapor yazma aşamaları
 • Hedef belirleme
 • Bilgiyi toplama
 • Rapor yazmada konu ve amaç belirleme grup çalışması
 • Raporun anlatım tarzı
 • Etkili yazma egzersizi
 • Yazma aşamaları
 • Raporlamada taslak belirleme grup çalışması
 • Netlik endeksi
 • Netlik endeksi hesaplanması
 • Paragraf geliştirme
 • Etkili yazma ilkeleri
 • Kısa yazım teknikleri
 • Yazılı raporun avantajları
 • Yazılı raporun dezavantajları
SÜRERİ :2 gün 
Etkin Sunuş Teknikleri EğitimleriMüzakere Teknikleri Eğitimi